Roelandstraat - Niek Potgieter , Sy Orkes, En Die Velvytones - Sing Saam (Vinyl, LP, Album)

Alles wat mooi is vir julle almal. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Ontmoet die nuwe bestuurder, mev. Corrie du Plessis, by die hoofkantoor in Steadlaan , Queenswood, Pretoria.

Vir enige kontant donasies kan dit inbetaal word by: Absa, Tjek rekening: no: takkode Alle artikels, briewe, standpunte en kommentare van lesers wat op Die Vryburger se webblad of elders gepubliseer word is geskryf deur onafhanklike lesers. Die siening, mening, standpunte en kommentare van lesers wat in hierdie afdeling gepubliseer word is hulle eie en verteenwoordig nie noodwendig die siening van Die Vryburger se redakteurs en eienaars nie.

Die Vryburger se redakteurs behou die reg voor om enige deel van sulke bydraes te verwyder sonder kennisgewing aan die skrywer daarvan of aan enige iemand anders.

Die Vryburger Powered by WordPress. Max Magazine Theme was created by. Nadenke May 20, - Briewe - 1 comment. Heelwat voerskenkings is uit hierdie gebied ontvang. Die tweede gebied het die afgelope seisoen ondergemiddeld tot baie swak graanoeste gehad het en het dus ook baie min tot geen somerweiding of oesreste. Meer as 30 nuwe personeellede het hulle vanjaar in die Weskus by die Wes-Kaapse Regering Gesondheid aangesluit om hul gemeenskapsdiensjaar te verrig.

Vanjaar se groep sluit in algemene praktisyns, tandartse, arbeids- spraak- en fisioterapeute, asook aptekers en radiografiste. Voor: dr. Nicol Faasen, dr. Mandi Barkhuizen, Tamzin Vermeulen, dr.

Eerste ry: Coe-Shay Couter en dr. Ramona Titus. Tweede ry: Dr. Mmamotsa Makhene, dr. Agter: Dr. Hendrik Botha en dr. Chadwin Corin, dr. Stefan Opperman, dr. Siphiwe Baloti en dr. Riann Smit. Raadslid Philander het aangevoer dat die burgemeester besig was met politiekery en dat hy buite orde is. Nadat die Speaker beslis het dat raadsheer Van Essen mag voortgaan, het raadslid Philander hom ook as buite orde beskryf. Hierna het die ANC-raadslede die saal verlaat. Mense word genooi om die storie te skryf of dit by die museum te gaan vertel.

Hulle soek stories oor reis, troues en ander spesiale geleenthede, kinderrympies, boererate, sportbyeenkomste, skooljare op Piketberg,. Die sperdatum is 31 Maart. Draai krane toe Die Swartland Munisipaliteit het verlede week waterbeperkings strenger gemaak en alle aanduidings is dat Swartlanders hulle krane styf sal moet toedraai.

Dit sal op die diensterekening aangetoon word, gebaseer op die gemiddelde verbruik van November tot April Vir huishoudelike verbruikers bly die eerste vyf kiloliter gratis. Vir kl is die tarief R Die tarief vir besighede insluitend skole, regeringsinstellings en sportklubs is R1. BTW van die eerste kiloliter verbruik. Met ons 25 megaliter per dag beteken dit dat ons nog vir nou dae water het. Die burgemeester het hom verseker dat die kennisgewings in Afrikaans, Engels en Xhosa versprei word.

Alan Winde naasregs by Michiel Smuts regs. Smuts het 18 ton voer aan boere in die Knersvlakte geskenk. Dit is Maandag met die hulp van SA Brouery na die droogte geteisterde gebied vervoer. Kontak ons met nuuswenke by of epos dit na izelle diecourant. Ons hoor graag van jou! Donderdag deur Malmesbury hul pad na die N7 gevind vir herstelwerk. Reg, kom ons pak sommer die bul by die horings en die probleem kaalvuis en draai nie doekies meer om nie: Ons water is min. Baie min.

Dit lyk nie aldag of almal die erns van die saak besef nie. Wat meer moet daar nog gedoen word dat die totale gemeenskap die erns van die saak kan besef? Is dit nie alle verbruikers se probleem nie? Ja, 'n bietjie besparing deur 'n paar huishoudings help 'n bietjie, maar dit is die spreekwoordelike druppel in die emmer. En selfs daardie druppel het ons nie om te mors nie. Ja, dit lyk nou nie mooi as jou gras nie lowergroen is nie, maar dit sal weer groei. Wat as vanjaar is soos verlede jaar?

Dan sit ons in 'n nog groter gemors as nou. Ons is reeds in die modder. Watertekort ken nie grense nie. Ons almal se lewens word daardeur geraak. Jou troeteldiere sin ook.

Water vir so min as vier weke. Ons kap maklik na die munisipaliteit as daar 'n stukkende pyp is wat veroorsaak dat ons watertoevoer gestaak word. Dit is immers net tydelik. Wat gaan jy doen as jy een oggend opstaan en daar is geen water nie en jy weet nie wanneer daar weer sal wees nie? Gaan iemand dan hulle ontferm oor ons en water aanry?

Ja, dit is dalk te laat om nou 'n noemenswaardige verskil te maak, maar ons kan die vier weke probeer verleng. Ons kan 'n verskil maak, as ons almal saamwerk. Moses, 'n man van God Psalm negentig is deur Moses geskrywe. Vir my is dit wie Moses was in sy verhouding met God. Moses was deur God gebruik om die volk uit Egipte te lei.

Hy word beskrywe as die mees sagmoedigste man op aarde, en op tagtig was hy nie bereid om die volk uit te lei nie. Maar die Here het hom in elk geval gebruik en later het Moses selfs gebid dat die Here die volk sou spaar. In Psalm negentig gee Moses die eer aan God, Hy is ons toevlug van geslag tot geslag. Hy is die Skepper en God van ewigheid tot ewigheid. Dan sal ons manne en vroue van God wees. Die Malmesbury Sakekamer skop die jaar op 16 Februarie af met hul eerste byeenkoms van met die Weskus Kollege as gasheer.

Die spreker van die aand, Errol Meyer van Standard Bank, sal gesels oor besigheids- en familie-opvolging, trusts en belasting-implikasies.

Lede sal dan ook geleentheid kry om op toer te gaan deur die nuutgeboude kampus van die Weskus Kollege. Om jou plek te verseker, bespreek vroegtydig by Bester en Vennote se kantor by Kontak met navrae of vir aankope.

Eloff se makkers het intussen na Krugersdorp teruggejaag en die kommandant van die nabyheid van die invalsmag in kennis gestel. Steenkamp het reeds begin om die burgers vir kommandodiens op te roep, toe Eloff daar opgedaag het.

Alhoewel die regering deur die gebeure gedwing is om sekere toegewings aan die uitlanders te maak, het die inval andersyds as 'n stimulus gedien wat tot groter politieke betrokkenheid deur die uitlanders gelei het. Die Jamesoninval het alle pogings om 'n Suid-Afrikaanse federasie van state op 'n vreedsame wyse tot stand te bring, die nek ingeslaan.

Selfs al het die inval geslaag, sou hulle nog steeds in 'n ondergeskikte posisie as 'n bron van goedkoop arbeid verkeer het.

Wat die blanke gemeenskap betref, was die Jamesoninval egter 'n belangrike mylpaal op die pad na oorlog Dit was duideliker as ooit tevore dat die onafhanklikheid van die republiek bedreig was, en die Kruger-regering het dus op groter skaal begin bewapen.

Die Zuid-Afrikaansche Republiek het hom nie net op politieke gebied vir oorlog teen Brittanje voorberei nie, maar ook sy verdediging opgeknap en sy burgers met meer moderne wapens begin toerus.

Teen 11 Oktober het die ZAR-regering geen reaksie op die ultimatum ontvang nie. Die Suid-Afrikaanse Oorlog het begin.

Hierdie oorlog is ook bekend as die Anglo-Boereoorlog of die Tweede Vryheidsoorlog. Krugersdorp is geen uitsondering nie. Behalwe die vier generaals het Krugersdorp ook manne opgelewer soos kommandant JC Bodenstein en die beroemde Danie Theron.

Van die vier generaals was Kemp waarskynlik die prominentste, terwyl die Krugersdorp Eeufeesalbum 30 Viljoen as die kleurrykste figuur beskryf. Die Krugersdorpkommando het aan die begin van die oorlog met onderskeiding aan die Natalse front opgetree, waar hulle die agterhoede gedek het by Dundee en met onderskeiding opgetree as stormtroepe teen die Gordon Highlanders by Elandslaagte.

By die Slag van Modderspruit, wat die beleg van Ladysmith bepaal het, het die Krugersdorpkommando onder velle geweervuur 'n koppie storm geloop om die uitbreek van Generaal French se Vyfde Lansiers te stuit. Later het hulle 'n gepantserde trein by Escourt onder aanvoering van Generaal Sarel Oosthuizen aangeval en by hierdie geleentheid die oorlogskorrespondent Winston Churchill gevange geneem.

Die kommando het ook 'n leeueaandeel gehad in die slag van Colenso en die gevangeneming van Generaal Buller se artillerie en by Pietershoogte vir sewe dae hul man gestaan teen die aanval van die Iniskillings, Dublin Fusiliers en Cornaughts, waarna hulle aan die Slag van Magersfontein deelgeneem het. Na die oorgawe van Generaal Cronje by Perdeberg was die kommando in verskeie kleiner en groter veldslae betrokke, asook by die inval in die Kaapkolonie in , terwyl Generaal JC Kemp en sy kommando verantwoordelik was vir die beskerming van die Krugersdorpdistrik.

Die uitsondering is die hewige skermutseling by Dwarsvlei ongeveer 15 kilometer noordwes van Krugersdorp op die pad na Hekpoort. Smith-Dorien het met die grootste deel van die Britse mag teruggekeer na Krugersdorp terwyl 'n afdeling van die Royal Scottish Fusiliers onder aanvoering van Kaptein Trenchard die Boere moes terughou.

Trenchard is in die daaropvolgende skermutseling swaar gewond, terwyl Kaptein Younger van die Gordon Highlanders gesneuwel het. In 'n laaste poging om een van die veldkanonne buit te maak is Generaal Oosthuizen noodlottig gewond. Hy het enkele dae later aan sy wonde beswyk. Kaptein William Gordon en Kaptein Younger postuum van die Gordon Highlanders is vereer met die Victoria Cross vir hulle heldhaftige optrede om die kanon en gewondes te beveiling.

Die Slag van Nooitgedacht in die Hekpoortvallei het op 13 Desember plaasgevind. Alhoewel Clements daarin geslaag het om met ongeveer tweederdes van sy mag te ontsnap, het die Boeremagte die oorwinning behaal en 'n groot hoeveelheid voorrade, trekdiere, gewere en ammunisie gebuit. Altesaam 78 burgers en Britse soldate het in die Slag van Nooitgedacht gesneuwel. Die Boeremagte het egter die inisiatief verloor, wat Pakenham toeskryf aan die "loosely organised Boer armies, ill-disciplined and ill-coordinated".

Die Suid-Afrikaanse Oorlog was ver van "oor", soos in hierdie stadium voorspel is deur die Britse Oppergesag, alhoewel die verlies aan inisiatief die Boeremagte gedwing het tot 'n meer defensiewe vorm van guerrilla-oorlogvoering.

In Junie is die dorp sonder slag of skoot deur Generaal Archibald Hunter ingeneem en onder Krygswet geplaas.

Die Britse troepe het volgens oorlewering hulle hoofkwartier ingerig in die Distriksdorp, in 'n huis wat vandag bekend is as die Kilmarnochhuis. Schutte 34 gee aandag aan die toestande in die dorp voor die afkondiging van Krygswet, maar meld ook dat argivale inligting hoofsaaklik oor krygsverrigtinge handel en dat inligting oor toestande in die dorp "uiters skaars" is.

Hy gee in sy navorsing aandag aan die verwarring wat onder die inwoners geheers het en probleme wat die landdros ondervind het in die bestuur van die dorp nadat Johannesburg in ingeneem is.

Verder was geen persone sonder 'n geldige reispermit toegelaat om die dorp te verlaat, of om op die platforms van die stasie te wees nie. Die skaarste aan lewensmiddele het nie net die slagoffers in die konsentrasiekamp geraak nie, maar ook die inwoners van die dorp en distrik.

Die toestand is vererger deur die sluiting van die winkels, kantiene en hotelle omdat die eienaars met die uitbreek van die oorlog, die dorp verlaat het. Desnieteenstaande het 'n paar van die groter besighede, onder andere Hompes en Seehoff, Harvey Greenacre en McCloskie en Te Water, voortbestaan en volgens Schutte 'n ontskatbare diens aan die gemeenskap gelewer.

Die meeste gesinne wat broodgebrek gely het, was op die Krugersdorpse goudvelde woonagtig. Hulle nood is vererger met die sluiting van die myne. Die komitee het bestaan uit vier lede en die Assistent Resident Magistraat. Die Gesondheidskomitee het met die stigting van die Krugersdorp Munisipaliteit op 5 Desember ontbind.

Die nuwe kolonie het as The Transvaal Colony bekend gestaan en al die inwoners daarvan is as Britse onderdane beskou. Inwoners in die dorpe was verplig om 'n opname te maak van al hulle besittings, waarvoor 'n permit uitgereik was. Die doel hiervan was om te voorkom dat die vegtende burgers van lewensmiddele voorsien word. Blykbaar was almal bejaarde manne wat nie aktief aan die oorlog deelgeneem het nie, maar gereeld in die dorp byeengekom het om inligting rakende die oorlog uit te ruil.

Brittanje sou egter 'n duur les leer. Die taak om die laaste "opruiming" te doen, was aan Roberts se opvolger, Lord Kitchener, oorgelaat. Die burgers het egter besluit om die stryd voort te sit in 'n nuwe guerrilla-oorlog. Die nuwe oorlog was volgens Pakenham 41 "een wat ewe veel tyd, geld en lewens sou kos en wat ook veel bitterder sou wees, omdat die burgerbevolking regstreeks daarby betrokke was".

Alhoewel die NG-Kerk 'n skool in Kerkstraat voor die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog bedryf het, was geletterdheid in 'n groot mate afhanklik van tuisonderrig. Die Kerkstraatskool het met die uitbreek van die oorlog gesluit, maar in sy deure heropen toe die Britte met hulle verengelsingsbeleid begin het. In hierdie tyd het JH Grundlingh ook 'n private skool met leerlinge in 'n voerpakhuis in Ockersestraat geopen. Hy het twee Hollandssprekende onderwyseresse, mejuffroue F van Binnedyk en H Putten teen vyf pond per maand in diens geneem.

In September het Lord Roberts opdrag gegee dat vlugtelingkampe opgerig moes word. Lord Kitchener het later opdrag gegee "dat alle nie-strydendes in sekere gebiede na die kampe verwyder moes word, en teen die einde van die oorlog was daar meer as veertig kampe wat blankes gehuisves het, en meer as sestig afsonderlike kampe met ongeveer swartes".

Besoedelde water as gevolg van die groot hoeveelheid mense wat daarvan afhanklik was, het 'n groot gesondheidsprobleem ingehou. Een van die kampkinders, CSE Ackerman, onthou dat daar 'n groot samedromming by die waterpunt was. Die water het drupsgewys uit die pomp gekom. The Cottage has a open plan layout with en-suit bathroom and an indoor fireplace and a outside build in braai on the Patio. The Kitchenette is fully equipped for self catering with an Convection Micro wave oven and Fridge Freezer, The modern bathroom have a nice big bathtub and shower with the most awesome views on the mountains.

The Cottage is situated on the slight incline of the mountain and have the most beautiful views of the Valley with Vineyards and the Swartberg Mountain. Just sit on the Patio area and enjoy the peace and tranquility of the Klein Karoo. Voeg by Gunsteling Previous Next. Oaksrest Vineyards Gasteplaas. Navrae word direk aan die oord gestuur []. Bespreking, Kwotasie of Navrae. Naam naam en van. Telefoon Nommer selfoon of telefoon.

Die vorige boervrou het groot vreugde daarin gevind om oral tuin te maak. Sy het ook lees- en skryfklasse vir die ouer arbeiders gegee, en voorligting oor HIV aan die vroue. Die plaasbestuurder het ons vertel van die vestiging van die boorde en die maak van damme oor die afgelope 25 jaar wat hy daar betrokke is.

9 Replies to “Roelandstraat - Niek Potgieter , Sy Orkes, En Die Velvytones - Sing Saam (Vinyl, LP, Album)”

  1. Joh ); wanneer sy dissipels ontstoke reageer omdat Maria duur olie op sy voete uitgiet en Hy die geskenk in liefde aanvaar (vgl. Joh ); wanneer Hy vir Nikodemus sê: “God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die .
  2. Die Vredenburg Steelband lede, verbonde aan die West Coast Music Outreach (WCMO), is baie opgewonde oor hul toekomende toer na Grahamstown, tydens die Grahamstown Fees, wat op Maandag 2 Julie plaas vind.
  3. Kort rede by die bekendstelling van die boek Onthou! by die Voortrekkermonument op 22 Mei Die boek Onthou!Kronieke van vroue- en kinderlyding, , het ‘n wyer en enger betekenis, asook ‘n subteks.. Vyftig jaar gelede was die fokuspunt van publikasies oor die Britse konsentrasiekampe van die Anglo-Boereoorlog, , die geredekawel oor feite: Hoeveel vroue en kinders is.
  4. Dit is ook 'n uitstekende bron van vitamine B. k (1 ml) meel 1 pakkie (15 g) kitsgis 2 t (10 ml) sout 2 E (10 ml) botter 2 E (10 ml) suiker 1 k ( ml) karringmelk of joghurt, louwarm 1 k ( ml) water, louwarm (gebruik nog 'n 1/2 k water vir elke ekstra koppie meel meer as 4 k) 1 eier Sif die meel, kitsgis en sout saam. Vryf.
  5. Die vêr-linkse Niekie van den Berg, voormalige omroeper by die SABC, en oud-LP van die Zille-party, het glo erken hy het ’n dom ding gedoen toe hy by die Vryheidsfront Plus aangesluit het. Hy het glo te kenne gegee dat hy heel moontlik weer in die media betrokke kan raak, maar het nie aangedui of dit die uitsaai- of gedrukte media sal wees nie.
  6. Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Openb. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; Jes.
  7. Sy is tegelyk sterk, dominerend en pateties met haar babelas en opinies, hy sing hoog en suiwer soos die dorpsidioot, besig vaag-Germaanse Dada-taal soos in Breyten se mooiste verse, ween oor die vernielde kutte en siele van vermoorde kinders, strek sy arms wyd soos Christus en lê gebroke in sy suster se skoot soos ’n Piëta.
  8. Isa En die oorblyfsel van die bome van sy bos sal min in getal wees, en ‘n seuntjie sal hulle kan opskrywe. 20 En in dié dag sal die oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het van die huis van Jakob, nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle slaan nie; maar hulle sal steun op YHWH, die Heilige van Israel, in opregtheid.
  9. Prof. F.W. Marx het in die stamregister "Stamvader Dirk Marx en sy nageslag" en in "Byvoegsel tot Stamvader Dirk Marx en sy nageslag" die lig laat sien. Prof. Marx woon in Jeffreysbaai en adres is Posbus , Jeffreysbaai, Ek het in laas kontak met hom gehad en ek verbeel my ek het op die lys gesien dat hy baie siek is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *